toimisto@raamattukoti.fi

Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry

toimisto@raamattukoti.fi

Raamattukoti saavuttaa maailman ääriä

19 syys 2018

Rakkaat ystävät

On ilo kertoa teille kesän 2018 monipuolisia uutisia Raamattukodilta. Heinäkuun alkupäivinä saattelimme matkaan rakkaaksi tulleet kevätlukukauden raamatunkääntäjät kotimaihinsa. Siellä he soveltavat oppimaansa raamatunkäännöstyössä, ja jakavat omiensa kanssa kaikkea mitä he oppivat Raamattukodilla ja Israelissa. Jumalan sanan totuus leviää maailman ääriin.

Vilkas kesä Raamattukodilla

Kesä oli tapahtumarikas. Palvelimme kahta täysin erilaisista maailmoista tullutta Yhdistyneitten Raamattuseurojen tilaamaa Raamatun maan lyhytkurssia heinä- ja elokuussa. Ensimmäisen kurssin osallistujat olivat eri heimojen äidinkielisiä kääntäjiä Angolasta, jonka virallinen kieli on portugali. Heti sen jälkeen palvelimme pääasiassa alkuperäiskansoihin kuuluvia äidinkielisiä kääntäjiä Etelä-Amerikan espanjaa puhuvista maista. Nämä yli 20-hengen ryhmät asuivat Jad Hashmonan hotellissa ja heidän kahden viikon ohjelmansa koostuivat päivittäisistä hyvin suunnitelluista opintomatkoista Raamatun maassa. Päämääränä on antaa tarkkaa tietoa Raamatun tekstin asiayhteyksistä, jolloin teksti saa todellisuuteen perustuvan merkityksen maassa opiskelleen äidinkielisen kääntäjän välityksellä.

Raamattukodin vuonna 2010 alullepanemat lyhytkurssit ovat osoittautuneet erittäin tärkeiksi kääntäjille ja neuvoa antaville konsulteille. Monilta puuttuu Raamatun tapahtumapaikkojen omakohtainen kokemus ja tietoa mm. Raamatun maan maantiedosta, arkeologiasta, vuodenajoista, kasveista ja eläimistä, niinpä monet tosiasiat tekstissä jäävät epäselviksi ja käännös kärsii. Brian Kvasnica on vastuussa lyhytkursseista ja opetusta antavat hänen lisäkseen Halvor ja muutamat muut valitut oppaat.

Elokuussa hirsikodin tiloissa, pidettiin kuukauden mittainen Seed (Wycliffe) -järjestön Raamattukodilta tilaama Raamatun heprean kurssi Uuden testamentin konsulteille, jotka ovat saaneet jo UT:n käännöksen valmiiksi. Nyt he valmistautuvat konsultoimaan Vanhan testamentin käännösprojekteja, joiden määrä on kasvussa. Opettajana toimi loistava Raamatun heprean luennoitsijamme kevätlukukaudelta, Eyal Nahum.

Hirsikodista tuli koti näille konsulteille. Sitä ylläpitivät vapaaehtoiset Vuokko Hautala, Ruti Hiekkanen, Marjukka Antila ja Markku Kiuru. Niin kuin aina, vapaaehtoisten antama palvelu jättää kodin asukkaisiin molemminpuoliset lämpimät muistot.

Itä-Suomen kierros

Halvor ja Ulla Joensuun tilaisuudessa.

Elokuun kiertueemme (22.–30.8.) yhdessä ystävämme Ulla Järvilehdon ja koordinaattorimme Maarit Kattilakosken kanssa suuntautui tällä kertaa Itä-Suomeen. Ulla tulkkasi Halvorin puheen ja Maarit esitteli innostavasti Raamattukodin kirjaa Jerusalemista maailman ääriin (Päivä, 2016) sekä Jesajan käännöstä Profeetta Jesaja puhuu (Päivä, 2014). Oli hienoa saada matkata yhdessä kautta kauniin isänmaani ja nähdä Suomen metsäisiä ja järvirikkaita maisemia, sekä vierailla myös isäni omilla kotiseuduilla Lapinlahdella. Oli ilo kertoa ystäville ja muille Raamattukodin viimeisiä uutisia työstämme äidinkielisten käännösten hyväksi. On myös hienoa saada uusia ystäviä, jotka innostuvat tulemaan mukaan ja ymmärtävät Raamattukodin työn merkityksen ja vaikutuksen kansoille näiden koulutettujen kääntäjiensä kautta. Tervetuloa mukaan te, jotka saatte ystäväkirjeen ensimmäistä kertaa.

Kiitos vielä suurenmoisesta vieraanvaraisuudesta kodeissa, joissa vierailimme kierroksen aikana!

Lempäälän Israel-päivät: työnäky jatkuu

Osallistuimme Maaritin kanssa Lempäälän Israel-viikonloppuun (8.–9.9.), jossa Raamattukodilla oli esittely- ja myyntipöytä. Veljelleni Olaville ja Kalervon vävylle Avielille oli annettu viikonlopun päävastuu puheissa. Sisarukseni Kalervo ja Lilja puhuivat sunnuntaina. Liljan työ Siperiassa köyhien ja sairaiden keskuudessa jakaen rakkautta ja ääniraamattuja kansan kielellä yhdistää parhaiten äidin ja isän tehtävät aikoinaan Israelissa.

Kaarlo Syväntö työn alkuvaiheissa 1950-luvulla.

Isäni Kaarlo Syvännön työnäky oli alusta lähtien selvä, antaa Raamattu kielellä, joka on ihmiselle tutuin ja läheisin. Israelin alkuvuosina ne olivat uusien siirtolaisten kielillä, kuten romania, bulgaria ja persia, sekä hepreaa osaaville heprean kielellä. Myöhemmin tuli muita kieliä mm. arabian, venäjän ja amharan kielillä uusien siirtolaisten mukaan.

Kun vuonna 1994 kerroin isälleni Raamattukodin työnäystä äidinkielisten kääntäjien hyväksi, hän innostui suuresti, sulki silmänsä rukouksessa ja sanoi: ”Minä siunaan teitä ja tuen teitä.” Häntä liikutti Raamattukodin päämäärä edesauttaa heimokansoja saamaan hepreaan ja Raamatun maantietoon perustuvaa tarkasti käännettyä Jumalan sanaa. Kaikki kääntäjäryhmämme kävivät vierailemassa ja laulamassa isän sängyn vieressä.

Lempäälässä kerroin sanoin ja kuvin miten tärkeää äidinkielinen Jumalan sana on jokaiselle, ja miten se vaikuttaa heimokylissä, joissa ei yksinkertaisesti ymmärretä maan pääkieltä englantia tai ranskaa tai osataan sitä vain vähän. Saimme siitä jälleen muistutuksen kevätkurssin kääntäjiltä kymmenestä eri maasta. He teroittivat, että vieraskieliset, englannin-, ranskan-, espanjan- tai venäjänkieliset Raamatut eivät kosketa heidän kansojaan, joilla on oma kieli ja kulttuuri. Siksi nämä kääntäjät uhraavat tähän työhön koko elämänsä. Raamattukoti on kouluttanut tähän mennessä 164 kääntäjää ja konsulttia, jotka edustavat lähes sataa kieltä 44 maassa.
Ylistäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä kaikki kansakunnatPsalmi 117:1

Viimeisimmät kuulumiset
Ihmeellinen tarina: lähetä leipäsi vetten päälle

Syyskuussa (2.–13.9.) oli Yhdistyneitten Raamattuseurojen järjestämä erikoiskurssi heidän valmistuville kansallisille konsulteilleen. Kurssi oli heidän monivuotisen koulutuksensa viimeisin vaihe. Kurssin 23 osanottajaa olivat kotoisin 18 eri maasta, mm. Burmasta (Myanmarista), Guatemalasta, Malista, Nepalista, Meksikosta, Vietnamista, Zimbabwesta.

Kurssin viimeinen ilta oli yksi mieleenpainuvimmista illoista Raamattukodilla. Istuimme kalliokappelissa ringissä ja nämä valmistuvat konsultit kertoivat mitä olivat oppineet Raamatun maassa oman maansa, kansansa ja kulttuurinsa näkökulmasta. Liikutuimme Halvorin kanssa siitä, että pieni Raamattukoti saa olla siunaamassa kymmeniä kansoja näiden konsulttien kautta, joilla jokaisella tulee olemaan vastuu monista projekteista omissa maissaan. Raamattukodin vaikutus vain laajenee. Se on ihme, kun ottaa huomioon miten pienet Raamattukodin varsinaiset resurssit ovat olleet ja ovat.

Tilaisuuden jälkeen käännyin ugandalaisen käännöskonsultin puoleen ja kysyin: ”Satutko tuntemaan Peterin ja Zakarin, kaksi lahjakasta ugandalaista kääntäjää, joita opetin 90-luvun alussa silloisessa amerikkalaisessa instituutissa Jerusalemissa. Olin heidän heprean opettajansa. He olivat oppilaitoksen ainoat afrikkalaiset opiskelijat ja kokivat olevansa täysin ulkopuolisia oudossa länsimaisessa ympäristössä. Heillä oli vaikeaa monin tavoin ja heitä vaivasi kova koti-ikävä, jopa niin, että halusivat palata kotiin kesken vuotta. Heidän tilanteensa vaivasi minua ja niinpä eräänä päivänä välähti, nämä kääntäjät tarvitsevat oman kodin, Raamatunkääntäjien kodin Jerusalemiin. Satutko tuntemaan nuo kauan sitten tuntemani Peterin ja Zakarin?” Miehen katse kirkastui ja hän sanoi: ”Peter on saanut valmiiksi käännöksen äidinkielelleen ja Zakarilla on korkea asema maan politiikassa.” Olin sanaton.

Mirja kävelyllä suurena sovintopäivänä, jolloin tiet ovat tyhjiä ja maassa vallitsee hiljaisuus.

On todella ihmeellistä, että Raamattukodin ihmeellinen tarina lähti liikkeelle näiden kahden ugandalaisen kääntäjän ikävästä kokemuksesta Jerusalemissa. Jerusalemista maailman ääriin -kirjan alkusivut kertovat juuri näistä kahdesta miehestä. Miten olemme päätyneet Raamattukodin nykyiseen laajaan vaikutukseen, on täysi ihme. Tuosta kirja kertoo. Monet teistä olette osa sitä ihmettä.

Herran armon varassa,

Mirja Ronning

 

*****
Tiedoksi: 
Väärinkäsityksien välttämiseksi, tämä kirje on eri kirje kuin sisarusteni Olavin, Kalervon ja Liljan yhteinen Raamattutyön kirje Raamattujen painattamisesta ja jakamisesta suuremmilla kielillä. Raamattukodin työ keskittyy äidinkielisten Raamattujen saamiseen kielille, joilla ei vielä ole omaa Raamattua. Aikaisemmat ystäväkirjeemme voi lukea nettisivultamme.

Rukousaihe: Ensi vuoden raamatunkääntäjien kurssi Länsi-Afrikan ranskaa puhuville kääntäjille. Rukousta tarvitaan heidän valinnassaan (18 hakijaa, joista valitaan 10) ja heidän varojensa hankinnassa.

Apua äidinkielisille raamatunkääntäjille: Voit tukea kääntäjiä opiskelemaan Israelissa (viitenumero 1009) tai tukea heitä heidän kotimaissaan käännöstyössään tai uusien äidinkielisten Raamattujen painattamisessa (viitenumero 1096) Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry:n tilin kautta. Raamatunkääntäjien koulutusta voit tukea myös Lempäälän Israel-kassan kautta.

*****

Raamattukodin tilaisuuksia

Kaija Turunen ja Virpi Leino puhuvat mielenkiintoisista aiheista hepreankielisestä alkutekstistä käsin. Maarit Kattilakoski kertoo äidinkielisen Raamatun merkityksestä kansoille ja Raamattukodin työstä. Raamattukodin ystävä, arvostettu puhuja Ulla Järvilehto on lupautunut puhumaan myös Raamattukodin tilaisuuksissa.

su 7.10. klo 11.00 Kaarina, Kotikirkko, Hovirinnantie 5 – Ulla ja Maarit
ma 8.10. klo 18.00 Raisio, vapaaseurakunta, Frälsintie 20 – Ulla ja Maarit
ke 10.10. klo 18.00 Nokia, helluntaiseurakunta, Välimäenkatu 8 – Maarit
su 21.10. klo 11.00 Lapua, helluntaiseurakunta, Asemakatu 16 – Kaija ja Maarit
su 21.10. klo 18.00 Laihia, seurakuntatalo, Kirkkotie 3 – Kaija ja Maarit
ma 22.10. klo 19.00 Jalasjärvi, vapaaseurakunta, Keskustie 24 – Kaija ja Maarit
ma 29.10. klo 18.30 Riihimäki, Keskuskirkko, Hämeenkatu 5 – Virpi ja Maarit
ti 30.10. klo 18.30 Helsinki, One Way Mission, House Cafe, Kaisaniemenkatu 10 – Virpi ja Maarit
to 15.11. klo 18.00 Pyhäsalmi, Pyhäjärven helluntaiseurakunta, Kellopolku 1 – Kaija ja Maarit
pe 16.11. klo 18.00 Ylivieska, Rukoushuone Betania, Kyöstintie 18 – Kaija ja Maarit
la 17.11. klo 14.00 Narva, paikkatiedot ilmoitetaan myöhemmin – Ulla
la 17.11. klo 18.00 Kalajoki, vapaaseurakunta Ankkuri, Verstastie 1 – Kaija ja Maarit
su 18.11. klo 16.00 Kannus, baptistiseurakunta, Metsokuja 8 – Kaija ja Maarit
ma 19.11. klo 18.00 Kälviä, Marttilan sali, Kleemolankatu 1 – Kaija ja Maarit
to 29.11. klo 18.00 Forssa, helluntaiseurakunta, Nikkilänkatu 2 – Virpi ja Maarit

Vuoden 2019 ohjelmaa suunnitellaan tällä hetkellä. Tähän mennessä sovittuja vierailuja:
su 10.2. klo 16.00 Jyväskylä, Jyväskylän Missio Church, Rajakatu 20 – Kaija ja Maarit
ti 12.2. klo 19.00 Keuruu, helluntaiseurakunta, Einari Vuorelantie 2 – Kaija ja Maarit
ti 9.4. klo 18.00 Pori, vapaaseurakunta, Karhunkatu 13 – Ulla ja Maarit

Voit kutsua Ullaa, Kaijaa, Virpiä ja Maaritia vieraiksi paikkakunnallesi ottamalla yhteyden Maaritiin, raamattukoti@gmail.com

*****

Jerusalemista maailman ääriin

Kirja on koskettava kuvaus siitä, kuinka Jumalalta saatu näky ja työ vaikuttaa aina Jerusalemista maailman ääriin. Kirja kertoo mm. Raamattukodin työn alkuvaiheista, suurista ja pienistä ihmeistä, raamatunkääntäjistä, vapaaehtoisista, Mirja ja Halvor Ronningin elämästä.

Olemme ostaneet Päivä Osakeyhtiöltä loppupainoksen kirjasta. Kirjan hinta 30 euroa / kpl + postituskulut. Tilaukset: raamattukoti@gmail.com.

*****

Tue Raamattukodin työtä

Raamattukoti toimii yksityisten lahjoitusten ja vapaaehtoistyön varassa. Ne mahdollistavat Raamattukodin toiminnan ja ovat Jumalan suurta siunausta ja armoa.

Klikkaa tästä tarkemmat tiedot.

Kiitos lahjastasi Raamattukodin työhön

Raamattukoti toimii yksityisten lahjoitusten ja vapaaehtoistyön varassa. Ne mahdollistavat Raamattukodin toiminnan ja ovat Jumalan suurta siunausta ja armoa.

Tilinumero:
FI26 5790 1220 0850 55
SWIFT: OKOYFIHH

Viitenumerot:
1009 Raamatunkääntäjien koulutus Israelissa
1096 Uusien äidinkielisten Raamattujen käännöstyö ja painattaminen
1025 Missä tarve on suurin
1151 Hepreaa kansoille – raamatunkääntäjien opetus

Poliisihallitus on myöntänyt 3.3.2022 rahankeräysluvan nro RA/2022/326, voimassa 3.3.2022 lähtien.

Lahjoita Raamattukodille

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus:

  • Israelissa toimivan Jerusalemin Raamattukodin toiminnan ja sen opiskelijoiden Raamatun heprean ja maan opintojen ja käännöstyön tukemiseen
  • raamatunkäännöstyön konsulttien ja raamatunkääntäjien heprean kielen ja Raamatun maan opintojen tukemiseen Israelissa ja eri maissa tai internetin välityksellä pidettävillä kursseilla
  • äidinkielisten Raamattujen painattamiseen eri puolilla maailmaa
  • raamatunkäännöstyötä auttavan materiaalin valmistamiseen
  • Raamattukodin ja sen toiminnan sekä raamatunkäännöstyön tunnetuksi tekemiseen Suomessa