toimisto@raamattukoti.fi

Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry

toimisto@raamattukoti.fi

Uutisia Raamattukodilta

23 helmi 2021

”Sillä Siionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana.” Jesaja 2:3

Hyvät ystävät ja työtoverit

Terveisiä Jerusalemista 21.1., kansainvälisenä äidinkielisten raamatunkäännösten päivänä. Tervehdys kaupungista, josta Jumalan sanoma alkoi levitä kansojen keskuuteen puhuttuna, kirjoitettuna ja myöhemmin myös käännöstyön kautta. ”Opetukset”, hepreankielinen Raamattu, johon tietomme Jumalasta ja ihmisestä perustuu, puuttuu kuitenkin vielä monilta suurilta ja pieniltä kieliryhmiltä eri puolilla maailmaa. Kirjoitukset on käännettävä jokaiselle kansalle tarkasti ja luontevasti.

Miten se voidaan tehdä? Luodaan äidinkielisille kääntäjille hyvin suunniteltu opinto-ohjelma, jolla he voivat opiskella ja paneutua hepreankieliseen tekstiin asuen, opiskellen ja eläen maassa, missä Raamattu kirjoitettiin. Tällainen ohjelma luotiin Jerusalemissa 25 vuotta sitten. 

On aika juhlia!

Vuosi 2021 on Raamattukodin 25. toimintavuosi. Työ on ollut hämmästyttävä menestystarina. Se on tuonut siunausta ja vaikuttanut opinto-ohjelmaamme osallistuneiden 184 opiskelijan työhön ja elämään. He ovat olleet kääntäjiä, opettajia, käännöskonsultteja ja konsulteiksi koulutettavia 50 maasta. 146 heistä on ollut äidinkielisiä raamatunkääntäjiä. Olemme saaneet opiskelijoiltamme lukemattomia todistuksia siitä, kuinka lukukauden pituinen kurssi Raamattukodilla Juudean kukkuloilla on antanut heille uusia valmiuksia työhön, tarjonnut uutta tietoa ja ollut hengellisesti tärkeä. 

Alustavasti olemme suunnitelleet viettää 25-vuotisjuhlaa 30.-31.5. Israelissa ja / tai webinaarina.

Tämän vuoden opiskelu alkoi Zoomin kautta. Se kertoo tästä ajasta, eikä vain koronan vuoksi. Tämä uusi yhteys edustaa myös uutta aikakautta työssä, kun tri Reinier de Blois aloitti Raamattukodin akateemisena johtajana. Minulle (Mirja) on kunnia saada siirtää tehtävä tälle Raamatun heprean huipputason asiantuntijalle, joka rakastaa ja kunnioittaa Raamatun alkutekstiä. De Blois johtaa Amerikan Raamattuseuran alaisuudessa toimivaa Nida Institute for Biblical Research -instituuttia.

Kevätkurssi

Kevään kurssi alkoi 28. tammikuuta. Avajaisista vastasivat Nida-instituutin online-työn asiantuntijat Michael Hemenway ja Dan Fitzgerald, jotka asuvat Yhdysvalloissa. Israelista heidän ja opiskelijoiden seuraan liittyi Israelin Nida Instituutin edustaja Jair Frank, kurssin koulutuskoordinaattori, lukukauden koordinaattori Adam Focht sekä Raamattukodin johtajat Halvor ja Mirja Ronning.  

KLIKKAA TÄSTÄ nähdäksesi Halvorin englanninkielinen videotervehdys (2:34 min.). 

Ensimmäinen nettitapaaminen.

Ensimmäisen nettitapaamisen alkaessa tietokoneemme ruudulle ilmestyi kymmenen 2021 kurssille valitun oppilaan kasvot. Näimme heidät ensimmäisen kerran ”elävinä”, siihen asti olimme nähneet heidät vain hakemusten mukana tulleissa passikuvissa. Olisi ollut paljon mukavampaa mennä heitä vastan Israelin lentokentälle kuin nähdä heidät vain ruudulta, vaikka olikin hienoa saada kuulla, kun he esittäytyivät ja kertoivat taustastaan. Myös osanottajat näkivät toisensa ensimmäisen kerran. He asuvat kuudella aikavyöhykkeellä, Filippiineillä, Etelä-Koreassa (2), Kiinassa, Intiassa (2), Kamerunissa, Kongossa, Englannissa ja Suomessa. Vain Suomessa on sama aika kuin Israelissa. He ovat kaikki käännöskonsultteja tai konsulteiksi koulutettavia. 

Toivotimme oppilaat tervetulleiksi ja rukoilimme heille Herran varjelusta ja apua viisi kuukautta kestävälle lukukaudelle. Sen jälkeen Nida Instituutin asiantuntijat perehdyttivät opiskelijat opetuksessa käytettävään Canvas-alustaan.

Heti seuraavana päivänä alkoi Heprealaisen yliopiston Rothberg-koulun nykyheprean intensiivikurssi Zoomin kautta. Tuo intensiivinen kurssi kesti kolme viikkoa, sen aikana opiskelijat oppivat kuuntelemaan ja puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan hepreaa. Se auttaa heitä sisäistämään Raamatun hepreaa. Tällä ensimmäisellä kurssilla opittava sanasto on samaa kuin Raamatun hepreassakin, koska nykyheprea perustuu Raamatun hepreaan. Myös kieleen myöhemmin luodut sanat perustuivat Raamatun heprean sanojen juurikirjaimiin. Tämä kurssi välitettiin Skopusvuorella sijaitsevasta Rothberg koulusta. Tässäkin toteutuu Jesajan sana: ”Sillä Siionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana.” (2:3)

Sen jälkeen Nidan tiimi otti vastuun opettajiemme kurssien välittämisestä. Eyal Nahum opettaa nyt Raamatun hepreaa (21.2. – huhtikuun loppuun), tri Reinier de Bloisin aihe on tekstit ja semantiikka (maaliskuussa) ja tri Lenart de Regt opettaa diskurssianalyysia (huhtikuu). Toukokuussa toivomme opiskelijoiden pääsevän Israeliin tutustumaan maahan, jossa Raamattu kirjoitettiin. Tämä Raamatun maan maantieteeseen, arkeologiaan ja kulttuuriin perehdyttävä kurssi tuo tekstin kontekstiin, sen alkuperäiseen yhteyteen. Kurssin aikana retkeillään eri puolilla maata Raamattu kädessä. Opiskelijat saavat kokea ja tutkia maata kävellen ja kaikin aistein. Kurssin päättää kesäkuussa Israelissa pidettävä Raamatun runouden kurssi, jolla opettavat tohtorit Ernst Wendland ja Lynell Zogbo. Kurssilla perehdytään psalmeihin. 

Raamattukodin työnäky

Haluamme varustaa raamatunkäännöskonsultteja ja koulutuksessa olevia konsultteja antamalla heille tietoa ja ymmärrystä, jotta he osaavat ohjata äidinkielilleen kääntäviä käännöstiimejä ottamaan huomioon sekä Raamatun tekstin että sen kontekstin, asiayhteyden ja taustan. Tukemalla konsulttien koulutusta tuemme luotettavien ja ymmärrettävien käännösten aikaansaamista. Konsultit käyvät käännöstiimien luona kylissä, seuraavat käännöstyön etenemistä ja laatua, antavat neuvoja ja tietoa ja työn päätteeksi hyväksyvät käännöksen painettavaksi. Kaikki kevään 2021 osanottajat ovat mukana useissa käännöshankkeissa. 

Syksy 2021: uusi ranskankielinen kurssi käännöskonsulteille ja konsulteiksi koulutettaville

Raamattukoti on toimintansa alusta asti sitoutunut tarjoamaan kursseja ranskankielisille kääntäjille ja konsulteille. Olemme iloisia voidessamme tarjota uuden kurssin ranskankielisille konsulteille ja konsulteiksi koulutettaville. Työtoverimme ja luennoitsijamme tri Lynell Zogbo suunnittelee intensiivisen viiden viikon kurssin, jolla keskitytään Joonan kirjaan ja Psalmeihin. Opettajana toimii myös työtoverimme ja entinen opiskelijamme tri Samy Tioye. Opiskelijat, jotka eivät ole koskaan aiemmin käyneet Raamatun maassa, saavat nyt itse nähdä Raamatun tapahtumapaikkoja. Ranskankielisessä Afrikassa ei ole yhtä paljon kommentaareja, käännösapuja ja koulutusta kuin englanninkielisessä Afrikassa. Rukoilettehan Lynell Zogbon ja Samy Tioyen puolesta, kun he valmistelevat kurssia ja valitsevat opiskelijoita, jotka voisivat eniten hyötyä kurssista. 

Miten voit olla mukana tässä maailmanlaajuisessa työssä?

 1. Rukoile vuoden 2021 opiskelijoiden puolesta, kun he opiskelevat Zoomin välityksellä Filippiineillä, Etelä-Koreassa, Kiinassa, Intiassa, Kongossa, Kamerunissa, Englannissa ja Suomessa.
 2. Rukoile, että korona hellittäisi ja opiskelijat pääsisivät toukokuussa Israeliin Raamatun maan kurssille.
 3. Rukoile ranskankielisen kurssin puolesta; Lynell Zogbon ja Samy Tioyen puolesta, kun he valitsevat opiskelijat ja valmistelevat kurssia sekä turvallista ja innostavaa kurssia Raamattukodilla Israelissa.
 4. Voit tukea Raamattukodin työtä, jonka tavoitteena on kouluttaa käännöskonsultteja, jotta he voivat auttaa laadukkaiden käännösten tuottamisessa uusille kansoille. 

Vuodelle 2021 suunnitellut lyhytkurssit

 1.  11.–24.4. Seed Company / SIL (alustava)
 2. 25.5.–7.6. Seed Company kääntäjät, (alustava)
 3. 4.16.7. IBT venäjänkieliset kääntäjät
 4. 1.–28.8. Seed Company, NT-2-OT heprean kurssi
 5. 10.–23.8. SIL ranskankielinen kurssi
 6. 1.–14.9.  avoin kurssi konsulteille

Lämmin kiitos kiinnostuksestanne, näystänne, rukouksistanne ja tärkeästä osuudestanne Raamattukodin työssä.

Siunausterveisin Jerusalemista

Halvor ja Mirja Ronning ja henkilökunta

Kiitos lahjastasi Raamattukodin työhön

Raamattukoti toimii yksityisten lahjoitusten ja vapaaehtoistyön varassa. Ne mahdollistavat Raamattukodin toiminnan ja ovat Jumalan suurta siunausta ja armoa.

Tilinumero:
FI26 5790 1220 0850 55
SWIFT: OKOYFIHH

Viitenumerot:
1009 Raamatunkääntäjien koulutus Israelissa
1096 Uusien äidinkielisten Raamattujen käännöstyö ja painattaminen
1025 Missä tarve on suurin
1151 Hepreaa kansoille – raamatunkääntäjien opetus

Poliisihallitus on myöntänyt 3.3.2022 rahankeräysluvan nro RA/2022/326, voimassa 3.3.2022 lähtien.

Lahjoita Raamattukodille

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus:

 • Israelissa toimivan Jerusalemin Raamattukodin toiminnan ja sen opiskelijoiden Raamatun heprean ja maan opintojen ja käännöstyön tukemiseen
 • raamatunkäännöstyön konsulttien ja raamatunkääntäjien heprean kielen ja Raamatun maan opintojen tukemiseen Israelissa ja eri maissa tai internetin välityksellä pidettävillä kursseilla
 • äidinkielisten Raamattujen painattamiseen eri puolilla maailmaa
 • raamatunkäännöstyötä auttavan materiaalin valmistamiseen
 • Raamattukodin ja sen toiminnan sekä raamatunkäännöstyön tunnetuksi tekemiseen Suomessa