toimisto@raamattukoti.fi

Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry

toimisto@raamattukoti.fi

Perustajat

Halvor Ronning on teologian maisteri Uuden testamentin opinnoissa (Luther Seminary) ja Vanhan testamentin maisteri Vanhan testamentin tutkimuksessa (Yalen yliopisto). Heprealaisessa yliopistossa hän opiskeli kreikankielisen Uuden testamentin heprealaista taustaa. Lisäksi hän on erään kalifornialaisen yliopiston kunniatohtori.

Halvor on virallistettu Israelin opas (vuodesta 1969) ja Raamatun maan historian ja maantiedon luennoitsija. Hän toimi Raamatun maantiedon osaston johtajana Jerusalemin Pyhän maan instituutissa 1970-luvulta 1990-luvun alkuun.

Hän oli mukana heprealaisen Uuden testamentin käännösprojektin tarkistuskomiteassa vuosina 1970-1976.

Halvor ja Mirja Ronning
Halvor ja Mirja Ronning ovat Israelin pysyviä asukkaita ja heidät tunnetaan hyvin Jerusalemin kristillisissä ja akateemisissa piireissä.

Halvor oli Raamattukodin johtaja vuosina 1994-2023. Hän tutkii kreikankielisten evankeliumien heprealaisia taustoja.

Katso haastatteluvideot vuodelta 2022, joissa Halvor kertoo elämästään ja Raamattukodin synnystä (videot englanniksi ilman tekstitystä). Video 1 / Video 2

Mirja Ronning (o.s. Syväntö) on asunut Israelissa vuodesta 1949 alkaen ja käynyt hepreankielisen kansa- ja oppikoulun. Mirja opiskeli Yhdysvalloissa hum.kand. tutkinnon (englannin kieli ja psykologia). Heprealaisessa yliopistossa Israelissa hän suoritti englannin kielen lehtorin tutkinnon (englanti vieraana kielenä) sekä tieteellisen kääntämisen diplomin (heprea–englanti). Mirjalla on maisterin arvoa vastaavat opinnot kliinisessä psykologiassa ja maisterin tutkinto heprealaisen Raamatun (Tanak) eksegetiikassa.

Vuodesta 1970 vuoteen 1976 Mirja oli Israelissa mukana käännöskomiteassa, kun Uusi testamentti käännettiin moderniksi hepreaksi. Hän toimi vuodesta 1986 vuoteen 1991 heprean opintojen osaston johtajana Pyhän maan instituutissa Jerusalemissa. Hän toimi Raamattukodin varajohtajana vuosina 1994-2023 ja on edelleen vastuussa Raamattukodin majoituksista ja kodin yhteiselämän hoidosta vapaaehtoisten avulla.

Mirjan erityinen kiinnostuksen kohde on Raamatun heprean sanojen kokonaisvaltaisen semanttisen merkityksen ymmärtäminen ja soveltaminen käännökseen. 

Mirja on johtanut Jerusalemin Raamatuntutkijat Ky:n käännösprojekteja suomen kielelle. Seuraavat kirjat on julkaistu: 1. Mooseksen kirja, Joelin, Obadjan, Habakukin, Sakarjan ja Ruutin kirjat sekä viimeisimpänä Jesajan kirja (Profeetta Jesaja puhuu, kustantaja Päivä Oy, 2014.) Kirjojen painokset on loppuunmyyty.

Ronningit ovat asuneet Jerusalemissa vuodesta 1967 lähtien. Heillä on neljä lasta ja neljätoista lastenlasta.

Raamattukodin johtaja

Raamattukodin johtaja Bob Carter vaimonsa kanssa

Bob Carter on Raamattukodin uusi johtaja 1.4.2023 lähtien. Hän on valmistunut raamatunkäännöstyön maisteriksi vuonna 1996 Jerusalemissa. Bob ja hänen vaimonsa Amy ovat olleet Wycliffe Raamatunkääntäjät -järjestön työssä 39 vuotta eri puolilla maailmaa. Vuonna 2010 he aloittivat työn Seed Company -järjestössä, joka tukee käännöshankkeita eri puolilla maailmaa yhteistyössä Wycliffe-järjestön ja Word for the World järjestön kanssa.

Bob toimii edelleen käännöskonsulttina ja kouluttaa konsultteja. Vuodesta 2012 lähtien hän on työskennellyt kolmessa käännöstiimissä Etelä-Aasiassa.

Hän on ollut usein opettajana Raamattukodilla ja tuntee työtä pitkältä ajalta. Vuonna 2016 Bob ja Amy Carter perustivat yhteistyössä Raamattukodin kanssa opinto-ohjelman Uudesta testamentista Vanhaan testamenttiin. Näitä kursseja on järjestetty jo seitsemän.

Akateeminen johtaja

Reinier de Blois toimii Raamattukodin akateemisena johtajana työnsä ohessa Nida Instituutin johtajana Yhdysvalloissa. Hän myös opettaa kursseilla kääntäjille ja konsulteille Raamatun heprean semantiikkaa, joka sisältää muun muassa menetelmiä, miten selvittää Vanhan testamentin vaikeiden tekstikohtien merkityksiä.

Akateeminen assistentti

Luka Manevich on Raamattukodin akateeminen assistentti ja heprean opettaja. Ennen Israeliin muuttoa hän opiskeli Moskovan yliopistossa latinaa ja kreikkaa sekä hepreaa Heprealaisessa yliopistossa Moskovassa. Myöhemmin hän opetti näitä kieliä Moskovan yliopistossa.

Luka opettaa Raamattukodin kursseilla ja valmentaa pitkälle kurssille hakevia heprean kielen kokeeseen, jonka perusteella opiskelijat valitaan.

Sihteeri ja operatiivinen johtaja

Or Nakirekanti vastaa Raamattukodin käytännön asioista toimistolla. Hän toimii myös koordinaattorina, joka vastaa yhteydenpidosta pitkän opinto-kurssin hakijoiden kanssa.

Lyhytkurssien koordinaattori

Wilma Bosman-Levy koordinoi Raamatun maan lyhytkursseja, joita järjestetään ympäri vuoden raamatunkäännöskonsulteille ja raamatunkääntäjille.

Talousasiat

Sirpa Nykänen on ollut mukana Raamattukodin työssä vuodesta 2019 alkaen hoitamassa kassaan ja kirjanpitoon liittyviä tehtäviä. Hän on asunut Israelissa vuodesta 1986 asti. He palvelivat vuosia hänen edesmenneen miehensä ja koko perheen kanssa palvelu- ja vapaaehtoistehtävissä juutalaisten ja arabien parissa. Sirpalla on kuusi lasta ja yksi lapsenlapsi.