toimisto@raamattukoti.fi

Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry

toimisto@raamattukoti.fi

Kurssit

Pitkä kurssi

Kevään pitkä opinto-ohjelma

Pitkä opinto-ohjelma koostuu seuraavista kurssiosuuksista: Intensiivinen elävä Raamatun heprea, heprealaisten tekstien lukeminen, Elävä heprea, Raamatun heprean semantiikka, Raamatun maan historiallinen maantieto ja kulttuuri, Raamatun heprean diskurssianalyysi, Raamatun runotekstien kurssi.

Kevään kurssin hakuaika on edellisen vuoden syksynä. Vuoden 2024 kurssin ajankohta on 16.1.–27.6. Kaksi ja puoli ensimmäistä kuukautta opetus tapahtuu Zoomin välityksellä ja kolme viimeistä kuukautta lähiopetuksena Israelissa.

Raamattukodin kehittämä kurssi raamatunkääntäjille ja käännöskonsulteille toteutetaan Jerusalemin Heprealaisen yliopiston alaisuudessa. Kurssin akateemisena johtajana toimii tri Reinier de Blois. Opiskelijat saavat todistuksen yliopistolta ja arvosanat ovat siirtokelpoisia muiden yliopistojen tutkintoihin. Kurssille voi kuitenkin päästä vain Raamattukodin kautta. Opetuskieli on joko englanti tai ranska.

Lyhytkurssit

Lyhytkursseilla syvennytään Raamatun historiaan, arkeologiaan ja maantieteeseen samalla pohtien, kuinka tämä tietämys vaikuttaa raamatunkäännöksiin. Kurssi sisältää luentoja sekä retkipäiviä kautta Israelin maan. Kurssin sisältö vaihtelee osallistujaryhmien ja luennoitsijoiden mukaan. Kurssit ovat usein eri järjestöjen tilaamia. Vuosittain järjestetään myös avoin konsulttikurssi, johon voivat hakea eri järjestöjen raamatunkäännöskonsultit ja konsultiksi valmistautuvat.

Erikoiskurssit

Raamattukoti järjestää tilauksesta erikoiskursseja, jotka räätälöidään tilaavan raamatunkäännösjärjestön toivomusten mukaan. Tällaisia kursseja ovat esim. Uudesta testamentista Vanhaan testamenttiin -kurssi (SEED Company). Lisäksi Raamattukoti järjestää yhdessä korkeatasoisten luennoitsijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltuja kursseja, mm. Yksi kirja kerrallaan -kursseja, jotka ovat mm. Psalmit, Miikan kirja, Sananlaskujen kirja sekä viittomakielen raamatunkääntäjien Raamatun maan kurssit.

 

Lue kurssien aikataulut ja tarkemmat lisätiedot englanninkielisiltä sivuilta.

 

Raamattukodin kurssien tarkoitus

Kaiken Raamattukodin puitteissa tapahtuvan opetuksen perimmäisenä tavoitteena on edistää Jumalan Sanan leviämistä. Sanan tekstisisällön tulee kuitenkin pohjautua puhtaasti alkutekstien merkityksiin ja Raamatun maan historiaan, perinteisiin, arkeologiaan ja maantieteeseen.