toimisto@raamattukoti.fi

Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry

toimisto@raamattukoti.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja ystäväkirjeen lähettämiseksi. Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry noudattaa henkilötietolain 8 § käsitellessään henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus, rekisteripitäjän nimi, yhteyshenkilö, yhteystiedot ym. löytyvät kunkin rekisterin rekisteriselosteesta:
Jerusalemin Raamattukodin sähköisen ystäväkirjeen osoiterekisteri
Jerusalemin Raamattukodin postitse lähetettävän ystäväkirjeen osoiterekisteri

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle. Osa käyttämistämme ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja raportoinnista vastaavan alihankkijan henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tietoja siirretään SSL-suojauksen yli.

Omien tietojen tarkistus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus tarkistaa Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry:n rekistereihin tallennetut tietonsa. Pyynnön tulee olla henkilökohtainen ja se osoitetaan Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry:n rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti. Pyynnössä tulee mainita nimi- ja osoitetiedot henkilön tunnistamiseksi.

Kotisivujen tallentamien evästeiden yksilöityjä tietoja ei tallenneta, vaan tietoja käsitellään yleisellä tasolla. Tämän vuoksi evästeiden yksittäisen henkilön tietoja ei voida tarkastaa tai poistaa.

Jokaisella on oikeus vaatia rekistereissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisesti Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry:n rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti. Pyynnössä tulee mainita nimi- ja osoitetiedot henkilön tunnistamiseksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry ei anna eikä käytä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkina- tai mielipidetutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin ilman henkilön lupaa.